{

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

(Artikel 1 Auteurswet)

Auteursrecht

Nog altijd spelen auteursrechten een belangrijke rol in de samenleving, ook als het gaat om het gebruik van content. Wanneer geen toestemming is gegeven door de rechthebbende, is het voor derden niet toegestaan content te gebruiken voor mediamonitoring of contentexploitatie. Of het nu gaat om artikelen die in offline, online of social media zijn gepubliceerd of om het gebruik van video-, radio- en televisiefragmenten, maakt geen verschil. De rechthebbende behoudt te allen tijde het auteursrecht.

Profactys steekt veel energie en uiterste zorg om met rechthebbende een licentieovereenkomst te sluiten voor uitbetaling van de auteursrechtvergoeding of exploitatievergoeding uit te keren.

Voor meer informatie over het auteursrecht en aanverwantrecht verwijst Profactys naar onderstaande websites.

Meer lezen over auteursrecht

iusmentis.com/auteursrecht

Website van ICT-jurist Arnoud Engelfriet met actuele onderwerpen en commentaar.

rvo.nl

Website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

cvta.nl

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties, Auteurs- en naburige rechten.

auteursrecht.nl

Informatieve website over auteursrecht en naburige rechten.

ivir.nl

De volledige tekst van de Auteurswet van 1912.

stichtingnorma.nl

Stichting NORMA is belangenbehartiger van alle uitvoerende kunstenaars.

ivir.nl

Wet op Naburige Rechten, de volledige tekst.

cedar.nl

CEDAR (Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten) overkoepelend facilitair bedrijf voor diverse auteursrechtenorganisaties.

stichtingnorma.nl

Norma is belangenbehartiger van alle uitvoerende kunstenaars.

sekam.org

Sekam incasseert vergoedingen voor audiovisueel werk en verdeelt die onder rechthebbenden.

sena.nl

SENA is belast met de uitvoering van de Wet op de naburige rechten.

anti-piracy.nl

De stichting BREIN bestrijder van intellectueel eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film en video.

burafo.nl

Stichting Burafo beschermt en handhaaft de rechten van fotografen.

cedar.nl/lira

Stichting Lira beheert de rechten van onder andere auteurs en freelancejournalisten.

cedar.nl

Cedar staat voor Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten. Cedar B.V. is een gespecialiseerd dienstencentrum voor auteursrechtorganisaties.

clip.nl

CLIP (Copyright Licentie en Incassobureau PRO) is een sectie van Stichting PRO. CLIP incasseert en verdeelt vergoedingen voor het gebruik van artikelen uit kranten en tijdschriften door commerciële knipseldiensten, bedrijven en instellingen.

pictoright.nl

Stichting Pictoright is de belangenbehartiger voor nationale en internationale fotografen en fotopersbureaus.

cedar.nl/pro

Stichting PRO aar PRO regelt de auteursrechten binnen het onderwijs, het gebruik van beschermd materiaal in knipselkranten en verdeelt PRO het uitgeversdeel van de Leenrechtvergoedingen en de LiteROM.

reprorecht.nl

Stichting Reprorecht incasseert en verdeelt vergoedingen voor het kopiëren van beschermd geschriften.

videma.nl

VIDEMA regelt vergunningen en vergoedingen voor het vertonen van film- en televisiebeelden.

voice-info.nl

VOICE is de brancheorganisatie van collectieve beheersorganisaties ter zake auteurs- of naburige rechten.

Benieuwd wat Profactys voor u kan betekenen?