Profactys
Profactys is dè licentieorganisatie voor het zusterbedrijf Media Info Groep. Media Info Groep is een vooraanstaand mediamonitoringsbedrijf en monitort printmedia, internet, social media en rtv in opdracht van zakelijke opdrachtgevers. De berichten worden voor zakelijke opdrachtgevers geselecteerd om inzicht te krijgen in de media-aandacht voor de ‘eigen’ organisatie en de wijze waarop er in de media wordt geschreven over producten en merken. De geselecteerde artikelen worden onder andere aangewend voor het nemen van (strategische) beslissingen, het signaleren van trends, concurrentiedoeleinden en het verkrijgen van inzicht in het imago van de ‘eigen’ organisatie.

 

Het doel van Profactys is om namens Media Info Groep rechtstreekse afspraken te maken met uitgevers over het selecteren van gepubliceerde artikelen en de uitbetaling van de auteursrechtvergoeding aan rechthebbenden. Profactys heeft hierover al met het merendeel van de Nederlandse uitgevers afspraken gemaakt.

 

Profactys handelt als intermediair tussen uitgevers, de freelanceorganisatie Stichting Lira (Literaire Rechten Auteurs) en Media Info Groep.